Oddanie do randki para buduje fundament dla duchowej bliskości

Prognoza gotowa. Na zewnątrz huragan, deszcz… Przerwy w dostawie internetu… Ale się udało zrobic nawet przed czasem :) Jak zwykle prosze o wyrozumiałosć i dobroduszność w przypadku błęd… Krótki opis Twojego forum [ustaw w panelu administracyjnym] Ciała w miłosnym dialogu. Jak zbudujecie udaną małżeńską intymność Dedykuję: Tobie Byłeś prawdziwym dŜentelmenem I wielkim pocieszycielem. Moje szczęście nosi twoje imię. Naprawdę na to... - 1 - - 2 - JJ .. RR .. WW aa rr dd DDzziieeddzziiccttwwoo KKrrwwii Seria Bractwo Czarnego Sztyletu 06 - 3 - SSPPIISS TT... Dla mnie było to ogromnie przekonującym dowodem, że zgromadzona w nas, inteligentna energia moralna, może zostać myślowo skierowana aby wykonała dla nas pracę, oraz że praca wykonana przez tą energię może być na poziomie fizykalnie niemożliwym do wykonania przez 'głupią' energię fizyczną jaką nasze ciało posiada. Last activity . My flashcards . Saved flashcards

Proof Copy ([1/4] w trakcie przeredagowywania)